Slider

Leading Others with NLP

หลักสูตรที่จะถ่ายทอดทักษะทางจิตวิทยาที่สำคัญในการเป็นผู้นำและนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนในทีมให้ก้าวเดินไปด้วยกัน และป้องกันการขัดแย้งในการงานด้วยเทคนิคจาก Neuro Linguistic Programing (NLP)

Course Outline (Thai)
Course Outline (English)

Innovation and Creativity

เวิร์คช็อปสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ โดยใช้โมเดล Inside The Box และ Lean Innovation

Course Outline (Thai)
Course Outline (English)

Problem Solving

โปรแกรมฝึกพื้นฐานความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงหลุมพรางทางความคิดที่ตัวเองประสบบ่อยโดยไม่รู้ตัว และหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงมัน

Course Outline (Thai)
Course Outline (English)

Change Your Mindset, Change Your Life

Workshop ที่จะเปลี่ยน mindset ของผู้เข้าอบรมให้มุ่งมั่นกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานที่ทำการติดต่อและเข้าหาผู้คนหลากหลายรูปแบบ และวิธีการรับมือกับปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทำงานนั้นสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมๆไปกับความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

Course Outline (Thai)
Course Outline (English)

Personal Productivity

คอร์สสำหรับพัฒนาทักษะด้าน Time Management เพื่อส่งเสริมให้คนในองค์กรโฟกัสกับงานที่สำคัญที่สุดในแต่ละวัน ขจัดกิจกรรมที่ผลาญเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์ และลดความเครียดในการทำงาน เพื่อสร้าง Work Life Balance และเอาเวลาที่หายไปกลับคืนมา ไม่ว่าคนของท่านจะเป็นสไตล์ High Tech, Low Tech หรือ No Tech

Course Outline (Thai)
Course Outline (English)

Burger Run

Burger Run เป็นเกมจำลองธุรกิจที่ผู้เล่นสวมบทบาทเป็น CEO ที่ต้องบริหารเฟรนไชส์ร้านอาหารแข่งกับเฟรนไชส์อื่นๆในเมืองเดียวกัน โดยผู้เล่นที่บริหารธุรกิจได้มีประสิทธิภาพจนทำเงินได้มากที่สุดเมื่อเวลาหมดจะเป็นผู้ชนะ

Course Outline (Thai)
Course Outline (English)

STRENGHTS FINDER

หลักสูตรที่จะทำให้คุณได้พบกับพรสวรรค์เฉพาะตนทั้ง 34 รูปแบบ ผ่านเครื่องมือ CliftonStrengths เพื่อให้คุณได้เรียนรู้ได้เข้าใจถึงพรสวรรค์ของตนเอง และเรียนรู้ถึงวิธีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาพรสวรรค์นั้นให้กลายเป็นจุดแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ และมากไปกว่านั้นคุณจะยังได้เรียนรู้ถึงเบื้องลึก ทำไมแต่ละบุคคลถึงมีความคิด การกระทำหรือการแสดงออกที่แตกต่างกัน แรงผลักดันหรือจะแสดงออกอย่างเด่นชัดในสถานการณ์ใดๆ นั้นมาจากพรสวรรค์ข้อใดของบุคคลนั้นหรือไม่ ค้นพบคำตอบเหล่านี้ได้ภายในหลักสูตร

Course Outline (Thai)
Course Outline (English)

LEGO SERIOUS PLAY

LEGO Serious Play เป็นเครื่องมือ Facilitation โดยผ่ายหัวใจหลักคือ Facilitator และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกระบวนการนี้ใช้อุปกรณ์ LEGO เป็นตัวกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ของผู้เข้าร่วมแต่ละท่านโดยไม่จำเป็นจะต้องเคยใช้ตัวต่อ LEGO มาก่อน

Course Outline (Thai)
Course Outline (English)