Slider

หนึ่งในเป้าหมายของ Whiteboard คือการปลูกสร้างทั้งความรู้เรื่องเรียนและทักษะชีวิตให้กับเยาวชน

ให้พวกเขาซึมซับสิ่งสำคัญที่ไม่มีสอนในห้องเรียนปกติผ่านบทสนทนาที่มีคุณค่า, เวิร์คช็อป, หรือ

กิจกรรมที่สนุกสนานแต่ก่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิดและการนำทักษะไปใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน

Learning How to Learn

Learning How to Learn เป็นคอร์สเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เช่นการเขียน Mind Map, การจดโน๊ตเลคเชอร์, และเทคนิคการจำเพื่อให้น้องๆสามารถเข้าใจบทเรียนได้ด้วยตนเอง จดจำเนื้อหาที่สำคัญได้อย่างแม่นยำและเรียบเรียงความคิดได้อย่างมีตรรกะ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนอยู่อย่างแท้จริง เหมาะสำหรับน้องๆที่อยู่ในวัยเรียน ไม่ว่าจะเป็นในระดับ Junior (ป.4 – ป.6), Junior High (ม.1 – ม.3), และ High School (ม.4 – ม.6)

รายละเอียด
Course Outline (English)