วิธีกินกล้วยแบบลิง

ผมเป็นคนชอบกินกล้วยเพราะที่บ้านไหว้เจ้าด้วยกล้วยสัปดาห์ละ 1-2 หวี ที่บ้านจึงมีกล้วยเป็นหวีๆให้กินอยู่ประจำ แต่บางครั้งการกินกล้วยมันไม่ง่ายเหมือนกับที่คนเราว่า