อย่าคิดว่าการสัมภาษณ์งานคือการไปคุยเล่นๆกับบริษัท เตรียมตัวให้พร้อมตาม Infographic ดังนี้

เรื่องควรรู้ก่อนไปสัมภาษณ์_wordpress

ที่มา: Infographic Thailand