Strategic Play

Strategic Play เป็นเวิร์คช็อปที่ใช้เกมกระดานและการจำลองสถานการณ์ต่างๆเป็นสื่อการสอนในการถ่ายทอดแนวคิดและทักษะ Soft Skills ที่องค์กรต้องการปลูกฝังให้กับพนักงาน  เช่น Negotiation Skills, Team Spirit, Strategic Planning โดยมีตัวอย่าง scenario ด้านล่างดังนี้

400 knots

ทีมของคุณรับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่บนเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ที่มีหน้าที่ทำลายเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูที่รุกล้ำเข้ามาในดินแดนของคุณ  การที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้ต้องพึ่งพาความสามัคคีและการสื่อสารที่ดีเยี่ยมของลูกเรือซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่พิเศษไม่เหมือนใครเช่นฝ่ายขับเคลื่อน ฝ่ายวิทยุ ฝ่ายอาวุธ และฝ่ายซ่อมบำรุง  ในแบบจำลองสถานการณ์นี้ผู้เข้าร่วมจะได้ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ การถ่ายทอดงาน การรับมือกับความตรึงเครียด โดยผลลัพท์ที่ได้คือทีมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เหมาะสำหรับ: Teamwork, Communication, Leadership, Supervisory Skills, Mentoring

High Stakes

ฝึกฝนเทคนิคการเจรจาของ Harvard Negotiation Project Model ซึ่งใช้ Principled Negotiation (การเจรจาบนพื้นฐานของหลักการ) แทนที่การใช้ Positional Bargaining (การเจรจาด้วยจุดยืน) ผ่านเกมกระดานลิขสิทธิ์จากอเมริกา ในการจำลองสถานการณ์นี้ผู้เล่นจะสวมบทบาทนักลงทุนในโครงการก่อสร้างมูลค่ามหาศาลที่จะต้องชักชวนนักลงทุนรายอื่น ผู้รับเหมา หรือแม้กระทั่งผู้มีอิทธิพลอื่นๆ เข้ามาช่วยทำงานเพื่อให้โครงการสำเร็จและแบ่งผลตอบแทนกัน ผู้เล่นทุกคนจะมีโอกาสสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ  หักหลังคู่เจรจา หรือขัดขวางทุกๆดีลที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเฉกเช่นเดียวกับโต๊ะเจรจาจริงๆ

เหมาะสำหรับ: Negotiation Skills, Sales Training

Outbreak

เชื้อโรคร้ายแรงได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ในบทบาทของกองควบคุมโรคทีมงานของคุณจะต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อรักษาผู้ป่วย ควบคุมเชื้อโรคไม่ให้แพร่ระบาดไปยังเมืองอื่นๆ และหาวิธีกำจัดเชื้อโรคสายพันธ์ต่างๆก่อนที่จะสายเกินไป  ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  วางแผนการรักษาผู้ป่วย  คอยสื่อสารว่าจะให้ใครทำหน้าที่อะไร และใช้ความสามารถพิเศษของตัวละครแต่ละคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เหมาะสำหรับ: Strategic Thinking, Planning, Teamwork, Risk Management

The Settlers

ผู้เข้าอบรมจะรับบทบาทเป็นนักบุกเบิกที่ค้นพบดินแดนแห่งใหม่ ซึ่งเป็นเกาะที่ยังไม่เคยมีคนอาศัยอยู่และเป็นคนกลุ่มแรกที่จะเข้ามาอยู่อาศัยและตั้งรกราก เริ่มจากสร้างหมู่บ้าน พัฒนาถนน สะสมทรัพยากรเพื่อการแลกเปลี่ยนค้าขายทีละเล็กทีละน้อย จากหมู่บ้านจนกลายเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ ผู้เล่นจะได้แลกเปลี่ยนหรือค้าขายทรัพยากร เรียกใช้กองทหารเพื่อขับไล่โจร  ช่วงชิงพื้นที่ระหว่างการขยายเมือง  และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจนมีความสามารถเหนือผู้บุกเบิกคนอื่นๆ

เหมาะสำหรับ: การบริหารทรัพยากร, Strategic Thinking, Negotiation Skills, Analytical Thinking