Team Building
ออกแบบและจัดกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์
Slider

Whiteboard ช่วยสนับสนุนกิจกรรม Team Building ของคุณได้อย่างไร

  • เราและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจมีประสบการณ์รวมกันกว่า 40 ปี
  • ออกแบบกิจกรรม, เนื้อหากล่าวสรุป, และ keynote speech โดย Trainer และ Facilitator โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพท์และสาระการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่ความสนุกรื่นเริง
  • Turn Key Solution: คุยกับเจ้าเดียว งานต่อเนื่อง สื่อสารได้รวดเร็ว
  • ยืดหยุ่น: เราจัด event ได้ทั้งขนาดเล็กถึงงานใหญ่ตั้งแต่ 15 – 1,500 คน

งาน Together We Can ของ สวทน.

เราออกแบบกิจกรรมตลอด 1 วันเต็มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กว่า 120 คน 1. มีความเชื่อมั่นและไม่หวั่นไหวจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  2. รักใคร่สามัคคีและช่วยเหลือกันและกันโดยไม่เกี่ยงเรื่องหน้าที่ 3. มีความ proactive และก้าวไปให้ทันกับเทคโนโลยีที่ยิ่งทันสมัยไปเรื่อยๆ

Employee Engagement 2016  ธนาคารกรุงศรีฯ

งาน Team Building/CSR นี้จัดขึ้นที่นครนายก โดยทาง Whiteboard ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่ในการสร้างฝายชะลอน้ำที่บ้านหุบเมย ตำบลหินตั้ง จังหวัดนครนายก ให้กับทีมงานฝ่ายกำกับมาตรฐานงานสาขาของธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในช่วงเวลาของปีที่เหมาะสมกับการสร้างฝายเพื่อให้กิจกรรม CSR ที่ทำไปมีประโยชน์ต่อชุมชนจริงๆ

70 ปี 70 โรงเรียน เรื่องเงินเรียนง่าย ธนาคารกรุงศรีฯ

กิจกรรม “เรื่องเงิน เรียนง่าย”  เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาของธนาคารและของบริษัทในเครือได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษา  ผ่านกิจกรรมตามฐานต่างๆ ที่เพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้ โดยทาง Whiteboard เป็นผู้วางแผนตลอดงานตั้งแต่การสรรหาโรงเรียนที่เหมาะสม ดำเนินกิจกรรม และดูแลเรื่องการเดินทาง