Young Learners
คอร์สสำหรับเยาวชน
Slider

หนึ่งในเป้าหมายของ Whiteboard คือการปลูกสร้างทั้งความรู้เรื่องเรียนและทักษะชีวิตให้กับเยาวชน  ให้พวกเขาซึมซับสิ่งสำคัญที่ไม่มีสอนในห้องเรียนปกติผ่านบทสนทนาที่มีคุณค่า, เวิร์คช็อป, หรือกิจกรรมที่สนุกสนานแต่ก่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิดและการนำทักษะไปใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน

ปลดล็อคความจำ ปลดปล่อยพลังสมอง

ปลดล็อคความจำ ปลดปล่อยพลังสมอง เป็นคอร์สพัฒนาเทคนิคการจำเนื้อหาในห้องเรียนและทักษะการเรียนรู้ให้น้องๆเรียนได้เก่ง คะแนนสอบสูง และสามารถเข้าใจบทเรียนได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษา (ชั้นประถมที่ 5 – ระดับมหาวิทยาลัย)

Whiteboard English

เราเชื่อว่าภาษาอังกฤษเรียนไว้ใช้สื่อสารไม่ใช่ในห้องสอบ หลักสูตร Whiteboard English ถูกออกแบบมาให้น้องๆมีความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง อ่าน เขียน ด้วยวิธีการสอนผ่านกิจกรรมและเกมที่ดำเนินการสอนโดยอาจารย์แซม ครูชาวอังกฤษผู้มากประสบการณ์ ที่เก่งกาจในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเองทำให้น้องๆเกิดความสนุกสนานและชอบเรียนภาษาอังกฤษ